Header image

Parijs-Dakar en een stukje verder

  
 
 
 
 

 

 

Foundation Montferland Sare Wallom

   
       
 

Gambia is een klein West Afrikaans land dat is omsloten door Senegal en grenst aan de Atlantische Oceaan. Het land bestaat uit een smalle strook langs de Gambia-river. Gambia heeft een oppervlak van 11.295 km2 (één vierde van Nederland) en 1,7 miljoen inwoners. Gambia heeft geen mineralen of andere natuurlijke rijkdommen. 75% van de bevolking leeft vam landbouw en veeteelt. Daarnaast is er wat kleine industrie, hoofdzakelijk het verwerken van pinda's, vis en huiden. In Gambia regent het drie maanden per jaar. De rest van het jaar is het droog en kan er zonder extra watervoorziening niets verbouwd worden.

 

 

     
 

Het doel van de Foundation Montferland Sare Wallom is het duurzaam verbeteren van de leefomstandigheden in en rondom de dorpen van Sare Wallom, door het realiseren van een tuinproject.

 
     
  In januari 2009 is de Foundation Montferland Sare Wallom opgericht om dit tuinproject te realiseren. Aangezien het maar drie maanden per jaar regent is een goed irrigatiesysteem een essentieel onderdeel van het tuinproject. Er wordt gestart met een watervoorziening voor 3 hectare land. Hiervoor zijn 2 waterputten nodig van ongeveer 40 meter diep voorzien van een solar-pompinstallatie.  
       
 

De benodigde betonpalen (280 stuks) voor de afrastering van de 12 hectare tuin, zijn door de dorpsbewoners gemaakt en geplaats.

Met onze reis sponsoren wij dit tuinproject. Voor meer informatie kun je terecht bij Gerard Wolbrink (06 - 51 61 20 68)